سایت هدیه مسئولیت سیاسی، پناهگاهی برای پایه ریزی یک ساختمان فکری بر مبنای سیاست اسلامی است و لبیک به ندای رهبری که فرمودند: خدا لعنت کند کسانی را که نمی خواهند دانشجوی ما سیاسی باشد.

بسیج در گذر تاریختماس با ما